Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van mij als lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Het is fijn als je daar met mij over van gedachten wilt wisselen. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of voel je je niet gehoord, dan kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Lactactiekundigen (NVL), er wordt dan een klachtenprocedure gestart.

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

De klachtenprocedure van de NVL

De NVL heeft een klachtencommissie. Beide partijen zullen worden gehoord over de klacht. De klachtencommissie buigt zich hier vervolgens over. Meer over het indienen en procedure van een klacht lees je hier.